Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2017 12:13 SZM/DN/DZ/341/40/2017 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
23.11.2017 09:56 SZM/DN/DT/2011/01/2017 Pogotowie elektryczne
23.11.2017 09:54 SZM/DN/DT/2017/01/2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
23.11.2017 07:13 SZM/DN/DK/416/22/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji w pełnym zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych, centralnej izby przyjęć dla potrzeb szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. wraz z powierzeniem funkcji kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego
20.11.2017 13:01 SZM/DN/DZ/341/28/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji.
17.11.2017 09:59 SZM/DN/DZ/341/39/2017 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw odzieży dla personelu medycznego, odzieży roboczej, pościeli szpitalnej, poduszek, kocy i wyrobów dla oddziału Neonatologicznego
16.11.2017 10:16 SZM/DN/DZ/341/37/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych.
13.11.2017 14:51 SZM/DN/DK/416/21/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii w godzinach w pełnym zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych, centralnej izby przyjęć ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. wraz z powierzeniem funkcji ordynatora oddziału neonatologicznego.
13.11.2017 14:50 SZM/DN/DK/416/20/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
30.10.2017 11:58 SZM_DN_DK_416_19_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach programu „Na WSPAK! Program profilaktyki nowotworowej w Siemianowicach Śląskich” dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.10.2017 10:50 SZM_DN_DZ_341_36_2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.dostaw odzieży operacyjnej barierowej, odzieży roboczej, pościeli szpitalnej, odzieży dla ratowników medycznych oraz obuwia
12.10.2017 14:34 SZM/DN/DZ/416/23/2017 Wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń pod laboaratorium
11.10.2017 09:24 SWKO_SZM_DN_DK_416_18_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.10.2017 13:52 SWKO_SZM_DN_DK_416_17_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
10.10.2017 13:51 SWKO_SZM_DN_DK_416_16_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
10.10.2017 10:37 SZM/DZ/DZ/340/33/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.
10.10.2017 10:19 SZM/DZ/DZ/340/32/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
04.10.2017 08:42 Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
03.10.2017 10:23 SZM/DZ/DZ/340/34/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
02.10.2017 13:49 SZM/DN/DZ/341/35/2017 Wykonywanie usługi odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 następna