Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 10:50 SZM_DN_DZ_341_36_2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.dostaw odzieży operacyjnej barierowej, odzieży roboczej, pościeli szpitalnej, odzieży dla ratowników medycznych oraz obuwia
12.10.2017 14:34 SZM/DN/DZ/416/23/2017 Wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń pod laboaratorium
11.10.2017 09:24 SWKO_SZM_DN_DK_416_18_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.10.2017 13:52 SWKO_SZM_DN_DK_416_17_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
10.10.2017 13:51 SWKO_SZM_DN_DK_416_16_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
10.10.2017 10:37 SZM/DZ/DZ/340/33/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.
10.10.2017 10:19 SZM/DZ/DZ/340/32/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
04.10.2017 08:42 Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
03.10.2017 10:23 SZM/DZ/DZ/340/34/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
02.10.2017 13:49 SZM/DN/DZ/341/35/2017 Wykonywanie usługi odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 następna