Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2022 14:38 SZM-MO-416-02-2022 WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
14.01.2022 14:36 SZM-MO-417-01-2022 ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
14.01.2022 08:25 SZM/SPP-416/ 2 /2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położniczych na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
12.01.2022 07:33 SZM/SPP-416/ 1 /2022 Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie neonatologii poza godzinami ordynacji
04.01.2022 13:13 SZM/DT/2001/01/2022 Dzierżawa pomieszczenia na prowadzenie lokalu gastronomicznego
04.01.2022 13:06 SZM/DT/210/01/2022 SZM/DT/210/01/2022 - Sprzedaż stołów sekcyjnych
30.12.2021 08:00 SZM/SPP-416/ 41 /2021 Konkurs ofety świadczenia medyczne w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej w godzinach ordynacji
30.12.2021 08:00 SZM/SPP-416/ 42 /2021 Konkurs ofert świadczenia medyczne w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej poza godzinami ordynacji
21.12.2021 10:11 SZM/DZ/340/03/2021 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych - II
16.12.2021 10:03 SZM/DZ/341/31/2021 KONKURSU-PRZETARGU OFERT W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O. WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ POD LABOARATORIUM i BANK KRWI
08.12.2021 12:50 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć
08.12.2021 09:40 SZM/DT/2014/05/2021 SZM/DT/2014/05/2021 - Sprzedaż stołów sekcyjnych
03.12.2021 14:52 SZM_SPP-416_40_2021 Konkurs świadczenia medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
03.12.2021 14:37 Konkurs świadczenia medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa w godzinach ordynacji
02.12.2021 10:58 SZM/DT/2001/01/2021 Dzierżawa pomieszczenia na prowadzenie lokalu gastronomicznego
26.11.2021 12:02 SZM/IT/SK/017/33/2021 Serwis szpitalnego medycznego systemu informatycznego AMMS/InfoMedica na rok 2022
23.11.2021 13:38 SZM/DZ/341/27/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. Dostawy zestawu do prób wysiłkowych do bieżni TMX 425 -FULL VISION
23.11.2021 13:32 SZM/DZ/341/28/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. Dostawy urządzenia do terapii podciśnieniowej wraz z akcesoriami
19.11.2021 12:09 SZM/MO/417/01/2021 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konsultacje psychiatryczne
17.11.2021 09:40 SZM_DZ_26_2021 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 następna