Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2018 15:20 SZM/DN/DZ/341/37/2018 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
30.10.2018 16:40 SWKO/SZM/DN/DK/416/38/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
16.10.2018 15:02 SZM/DN/DZ/340/35/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
15.10.2018 14:42 SZM/DN/DZ/340/33/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych
11.10.2018 15:41 SWKO/SZM/DN/DK/416/33/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć.
11.10.2018 15:39 SWKO/SZM/DN/DK/416/37/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:38 SWKO/SZM/DN/DK/416/36/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:36 SWKO/SZM/DN/DK/416/35/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:33 SWKO/SZM/DN/DK/416/34/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chorób wewnętrznych w Centralnej Izie Przyjęć poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
09.10.2018 16:07 SZM/DN/DZ/341/34/2018 Wykonywanie usługi odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
09.10.2018 16:02 SZM/DN/DZ/340/32/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
05.10.2018 15:15 SZM/DZ/DZ/341/31/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.
28.09.2018 15:41 SZM/DN/DK/416/32/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów
10.09.2018 14:42 SZM/DN/DK/416/31/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie onkologii: poradnia, konsultacje dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
31.08.2018 14:52 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu pn. „Światło rehabilitacji drogą do celu”
31.08.2018 12:31 SZM/DN/IT/017/40/2018 Zakup licencji bazy danych Oracle Standard Edition 2 ASFU dla potrzeb funkcjonowania aplikacji InfoMedica.
22.08.2018 12:11 SZM/DN/DZ/341/23/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów biurowych
20.08.2018 08:59 SZM/DN/DK/416/29/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji z dziedziny onkologii klinicznej oraz planowania i koordynowania procesu leczenia pacjentów w ramach działania wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego
16.08.2018 14:50 SZM/DN/DK/416/30/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów
10.08.2018 14:05 SZM/DN/DZ/341/28/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji.

1 2 3 4 5 6 następna