Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2021 15:24 SZM/SPP-416/31/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej
17.09.2021 14:04 Konkurs na stanowisko Kierownika Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.09.2021 13:29 SZM/DZ/341/21/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy wieży artroskopowej
16.09.2021 14:42 Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Neonatologicznym Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
07.09.2021 14:39 SZM/SPP-416/30/2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: onkologii: poradnia, konsultacje dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
27.08.2021 13:36 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
27.08.2021 13:30 Konkurs na stanowisko Kierownika Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
23.08.2021 14:32 SZM/SPP-416/29/2021 Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie Chorób Wewnętrznych poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
23.08.2021 13:48 SZM/SPP-416/28/2021 Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
23.08.2021 13:40 SZM/SPP-416/27/2021 Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
12.08.2021 12:13 SZM/DT/341/7/2021 Pomiary elektryczne
05.08.2021 12:30 SZM/DT/212/01-1/MC/2021 Ogłoszenie o sprzedaży materiałów do procesu sterylizacji - opakowania
15.07.2021 14:49 SZM_SPP-416_26_2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.07.2021 14:47 SZM_SPP-416_25_2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.07.2021 14:41 SZM_SPP-416_24_2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Centralnej Izby Przyjęć poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.07.2021 07:30 SWKO/SZM/SPP/416/23/2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położniczych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
13.07.2021 14:41 SZM_DZ_340_02_2021 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości
12.07.2021 10:44 SZM/DZ/341/06/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. przebudowa instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej wraz z instalacją hydrantową w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
09.07.2021 09:46 SZM/DZ/340/1/2021 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
08.07.2021 11:17 SZM/DZ/341/18/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy zestawu holterowskiego – systemu analizy holterowskiej EKG i ciśnienia

1 2 3 4 5 6 następna