Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2018 14:42 SZM/DN/DK/416/31/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie onkologii: poradnia, konsultacje dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
31.08.2018 14:52 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu pn. „Światło rehabilitacji drogą do celu”
31.08.2018 12:31 SZM/DN/IT/017/40/2018 Zakup licencji bazy danych Oracle Standard Edition 2 ASFU dla potrzeb funkcjonowania aplikacji InfoMedica.
22.08.2018 12:11 SZM/DN/DZ/341/23/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów biurowych
20.08.2018 08:59 SZM/DN/DK/416/29/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji z dziedziny onkologii klinicznej oraz planowania i koordynowania procesu leczenia pacjentów w ramach działania wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego
16.08.2018 14:50 SZM/DN/DK/416/30/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów
10.08.2018 14:05 SZM/DN/DZ/341/28/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji.
08.08.2018 15:20 SZM/DN/DK/416/28/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
08.08.2018 15:19 SZM/DN/DK/416/27/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
01.08.2018 09:23 SZM/DN/DZ/341/24/2018 Dostawa sprzętu medycznego do rehabilitacji – aparatu do terapii falą uderzeniową
01.08.2018 09:18 SZM/DN/DZ/341/27/2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi dostawy i uruchomienia sprzętowej zapory sieciowej wraz z oprogramowaniem
25.07.2018 15:07 SZM/DN/DZ/340/26/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych
13.07.2018 15:23 SZM/DN/DZ/341/19/2018 Dostawa sprzętu medycznego- pompy objętościowe
11.07.2018 15:33 SZM/DN/DZ/341/22/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
11.07.2018 15:26 SIWZ/DN/DZ/341/21/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych
10.07.2018 14:16 SWKO/SZM/DN/DK/416/26/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich
10.07.2018 14:12 SZM/DN/DZ/341/20/2018 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego – aparatu do znieczulania i respiratora
06.07.2018 14:03 SZM/DN/BHP/2020/1/2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonanie projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z kosztorysem. Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
28.06.2018 15:14 SZM/DN/DZ/341/18/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi obejmującej odbiór i transport zwłok osób zmarłych.
28.06.2018 15:08 SWKO_SZM_DN_DK_416_25_2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 następna