Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2019 14:08 SZM/DN/DZ/341/09/2019 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
25.03.2019 11:12 SWKO/SZM/DN/DK/416/12/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie otolaryngologii: poradnia, konsultacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.03.2019 11:09 SZM/DN/DZ/341/11/2019 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych.
15.03.2019 13:57 SZM/DN/DZ/341/08/2019 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych – 4 pakiety
15.03.2019 13:46 SZM/DN/DZ/341/05/2019 Dzierżawa powierzchni na terenie szpitala miejskiego w Siemianowicach śląskich Sp. z o.o. pod automaty sprzedające
14.03.2019 14:15 SZM/DN/DT/221/27/2019 Konkurs ofert na obsługę serwisową wyposażenia firmy Getinge
12.03.2019 08:07 SWKO/SZM/DN/DK/416/11/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
12.03.2019 08:04 SWKO/SZM/DN/DK/416/10/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
06.03.2019 11:55 SZM/DN/BZ/416/07/2019 Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań TK
28.02.2019 14:04 SZM/DN/DZ/341/07/2019 Wykonywanie dostaw osłon na kończyny oraz ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku
20.02.2019 13:38 SWKO/SZM/DN/DK/416/07/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów: 1.chirurgicznego ogólnego 2.chirurgii urazowo-ortopedycznej 3.chorób wewnętrznych 4.anestezjologii i intensywnej terapii 5.bloku operacyjnego 6.centralnej izby przyjęć dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.02.2019 13:34 SWKO/SZM/DN/DK/416/09/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.02.2019 13:31 SWKO/SZM/DN/DK/416/08/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
14.02.2019 12:45 SZM/DN/DZ/341/03/2019 DZIERŻAWA POMIESZCZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem ortopedycznym
13.02.2019 14:40 SZM/DN/BZ/416/06/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań toksykologicznych
13.02.2019 14:39 SZM/DN/BZ/416/05/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie wykonywania zabiegów pozaustrojowego podtrzymania funkcji wątroby
12.02.2019 14:57 SZM/DN/BZ/416/03/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych, cytologii ginekologicznej, biopsji cieńkoigłowej, śródoperacyjnych „INTRA”, immunohistochemicznych, oligobiopsji
12.02.2019 14:54 SZM/DN/BZ/416/04/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań pozytonowej tomografii emisyjnej PET / CET
12.02.2019 14:53 SZM/DN/BZ/416/02/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań SCYNTYGRAFII
12.02.2019 14:51 SZM/DN/BZ/416/01/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie hemodializy

1 2 3 4 5 6 następna