Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2021 12:13 SZM/DT/341/7/2021 Pomiary elektryczne
05.08.2021 12:30 SZM/DT/212/01-1/MC/2021 Ogłoszenie o sprzedaży materiałów do procesu sterylizacji - opakowania
15.07.2021 14:49 SZM_SPP-416_26_2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.07.2021 14:47 SZM_SPP-416_25_2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.07.2021 14:41 SZM_SPP-416_24_2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Centralnej Izby Przyjęć poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.07.2021 07:30 SWKO/SZM/SPP/416/23/2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położniczych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
13.07.2021 14:41 SZM_DZ_340_02_2021 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości
12.07.2021 10:44 SZM/DZ/341/06/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. przebudowa instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej wraz z instalacją hydrantową w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
09.07.2021 09:46 SZM/DZ/340/1/2021 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
08.07.2021 11:17 SZM/DZ/341/18/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy zestawu holterowskiego – systemu analizy holterowskiej EKG i ciśnienia
06.07.2021 09:08 SZM/DZ/341/20/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego
05.07.2021 12:54 SZM_DZ_341_17_2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy stołu operacyjnego i wiertarki ortopedycznej na salę operacyjną urazowo - ortopedyczną
29.06.2021 13:58 SZM/DT/212/01/MC/2021 Ogłoszenie o sprzedaży materiałów do procesu sterylizacji - opakowania
23.06.2021 09:21 SZM/DT/2014/03/2021 Czwarty pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego megaukładu technicznego stanowiącego wyposażenie kotłowni
21.06.2021 13:02 SZM/IT/SK/017/13/2021 Badanie rynku na usługę: Pełnienie funkcji Asystenta Technicznego/Inżyniera Kontraktu w ramach projektu: Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.06.2021 13:02 SZM/DT/341/6/MC/2021 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI
04.06.2021 10:34 SZM/DZ/341/13/2021 Termoizolacja budynku Izby Przyjęć w Budynku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 9
01.06.2021 08:37 SZM/IT/SK/017/11/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
31.05.2021 11:03 SZM/DN/DZ/341/15/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw odzieży roboczej i obuwia roboczego, poduszek, kocy i materacy, odzieży dla ratowników medycznych, budów operacyjnych
25.05.2021 11:59 SZM/DZ/341/14/2021 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna