Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2020 11:03 SWKO/SZM/SPP/416/51/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.10.2020 14:24 SWKO/SZM/SPP/416/48/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.10.2020 11:31 SZM/DN/DZ/341/40/2020 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku – 19 pakietów.
14.10.2020 08:39 SZM/DZ/416/06/2020 Dzierżawę nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Szpitalnej 4 w Siemianowicach Śląskich z przeznaczeniem na działalność polegającą na prowadzeniu domu opiekuńczo – leczniczego
09.10.2020 09:43 SZM/DT/2017/01/2020 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
08.10.2020 09:55 SZM/DZ/341/39/2020 Wykonywanie usługi odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
08.10.2020 09:54 SZM/DZ/341/38/2020 Zapytanie cenowe na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi w zakresie przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz innych niezbędnych do ratowania zdrowia i życia ludzkiego materiałów w trybie standardowym oraz w trybie „na ratunek”
07.10.2020 13:50 SWKO_SZM_SPP_416_47_2020 Konkurs ofert na wykonywanie całodobowe świadczeń anestezjologicznych w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC I) dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
01.10.2020 13:39 SZM/DZ/341/37/2020 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi obejmującej dozór osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej
24.09.2020 10:26 SWKO/SZM/SPP/416/45/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
24.09.2020 10:19 SWKO/SZM/SPP/416/46/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.09.2020 07:59 SWKO/SZM/SPP/416/43/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Centralnej Izby Przyjęć poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.09.2020 07:57 SWKO/SZM/SPP/416/44/2020 Konkurs ofert na wykonywanie całodobowe świadczeń anestezjologicznych w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC I) dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.09.2020 09:38 SWKO/SZM/SPP/416/42/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.09.2020 12:06 SWKO/SZM/SPP/416/41/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.09.2020 12:04 SZM/DZ/341/29/2020 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego –Łóżko porodowe, defibrylator i piła oscylacyjna.
10.09.2020 10:13 SZM/DZ/341/36/2020 Poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych budynku A i toalety dla niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. – Przebudowa WC na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
08.09.2020 11:26 SZM/DZ/341/34/2020 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego – monitory kardiologiczne.
07.09.2020 14:44 SZM/DZ/341/32/2020 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi obejmującej dozór osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej.
07.09.2020 14:31 SZM/DN/DZ/341/33/2020 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego –Dostawa sprzętu medycznego - Pompy infuzyjne i urządzenia do ogrzewania pacjenta

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna