Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2018 15:23 SZM/DN/DZ/341/19/2018 Dostawa sprzętu medycznego- pompy objętościowe
11.07.2018 15:33 SZM/DN/DZ/341/22/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
11.07.2018 15:26 SIWZ/DN/DZ/341/21/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych
10.07.2018 14:12 SZM/DN/DZ/341/20/2018 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy sprzętu medycznego – aparatu do znieczulania i respiratora
26.06.2018 15:19 SZM/DN/DZ/341/17/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości
30.04.2018 11:58 SZM/DN/DZ/341/15/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw sprzętu medycznego jedno i wielorazowego
30.04.2018 11:53 SZM/DN/DZ/341/16/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych.
10.04.2018 09:29 SZM/DN/DZ/341/10/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów
05.04.2018 08:35 SZM/DN/DZ/341/14/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów szewnych.
28.02.2018 13:53 SZM/DN/DZ/341/08/2018 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
14.02.2018 09:43 SZM/DN/DZ/341/07/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą.
08.02.2018 08:45 SZM_DN_DZ_341_06_2018 SZM_DN_DZ_341_06_2018_Oblozenia_serwety
10.01.2018 14:49 SZM/DN/DZ/341/01/2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów eksploatacyjnych do RTG
10.01.2018 14:43 SZM_DN_DZ_341_02_2018 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw zestawów do zabiegów operacyjnych, obłoŜeń operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego uŜytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł
18.12.2017 10:12 SZM/DN/DZ/341/43/2017 Dostawa systemu do badań wysiłkowych z bieżnią
14.12.2017 14:43 SZM/DN/DZ/341/42/2017 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy zestawów komputerowych
23.11.2017 12:13 SZM/DN/DZ/341/40/2017 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.11.2017 13:01 SZM/DN/DZ/341/28/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów do sterylizacji.
17.11.2017 09:59 SZM/DN/DZ/341/39/2017 Wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw odzieży dla personelu medycznego, odzieży roboczej, pościeli szpitalnej, poduszek, kocy i wyrobów dla oddziału Neonatologicznego
16.11.2017 10:16 SZM/DN/DZ/341/37/2017 Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktów leczniczych.

1 2 3 4 5 następna