Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2021 10:34 SZM/DZ/341/13/2021 Termoizolacja budynku Izby Przyjęć w Budynku Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 9
31.12.2020 12:50 SZM/DZ/341/44/2020 Poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych budynku A i toalety dla niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. – Przebudowa wejścia głównego wraz z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych
10.09.2020 10:13 SZM/DZ/341/36/2020 Poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych budynku A i toalety dla niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. – Przebudowa WC na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
19.08.2020 14:05 SZM_DN_DZ_341_31_2020 Poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych budynku A i toalety dla niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. – Dostawa i wymiana dźwigu szpitalnego w istniejącym szybie windowym Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
18.08.2020 10:07 SZM/DZ/341/30/2020 Poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych budynku A i toalety dla niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. – Przebudowa WC na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
13.08.2020 11:12 SZM/DZ/342/02/2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE - budowa instalacji fotowoltaicznej.
30.01.2020 11:49 ZM/DN/DZ/342/01/2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE.
09.01.2020 12:19 SZM/DN/DZ/341/01/2020 Remont pomieszczeń sali operacyjnej urazowej i chirurgicznej, pomieszczeń przygotowalni i magazynów materiałów sterylnych i części korytarza bloku operacyjnego oraz zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej na remontowanej części bloku operacyjnego i korytarza w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
13.12.2019 14:53 SZM/DN/DZ/341/37/2019 Remont pomieszczeń sali operacyjnej urazowej i chirurgicznej, pomieszczeń przygotowalni i magazynów materiałów sterylnych i części korytarza bloku operacyjnego oraz zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej na remontowanej części bloku operacyjnego i korytarza w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
14.11.2019 14:39 SZM/DN/DZ/341/32/2019 Remont pomieszczeń sali operacyjnej urazowej i chirurgicznej, pomieszczeń przygotowalni i magazynów materiałów sterylnych i części korytarza bloku operacyjnego oraz zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej na remontowanej części bloku operacyjnego i korytarza w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie.
21.07.2017 14:08 SZM_DN_DZ_341_25_2017 Ogl_o_zam_SZM_DN_DZ_341_25_2017_Rob_bud _Remont
10.03.2017 14:29 SZM/DN/DZ/341/02/2017 Adaptacja pomieszczeń po byłych gabinetach ginekologii zachowawczej na gabinety, endoskopii/kolonoskopii i bronchoskpopii
08.12.2014 14:17 SZM/DN/DZ/341/33/2014 Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z robotami towarzyszącymi w Kotłowni Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o. przy ul.1-go Maja 9 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej