Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2023 13:43 SZM/DZ/341/39/2023 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z.o.o. 4
27.10.2023 14:49 SZM/DZ/341/34/2023 Wykonywanie usługi odbioru, wywozu, utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z.o.o.”
24.10.2023 21:52 Zapytanie ofertowe dla postępowania, którego przedmiotem jest: „Przeprowadzenie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. szkoleń „Komunikacja interpersonalna” oraz „Szkolenie pacjent agresywny” w ramach Projektu „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień!” etap III
19.10.2023 14:41 SZM/DZ/341/32/2023 Świadczenie usług obejmujących dozór osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. Z.o.o
28.09.2023 13:34 SZM/ DZ/341/30/2023 Świadczenie usług sterylizacji narzędzi medycznych wraz z transportem na rzecz Szpitala Miej-skiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z.o.o
28.07.2023 13:55 SZM/ DZ/341/22/2023 Świadczenie usług informatycznych i serwisowych oraz administracja systemem informa-tycznym w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z.o.o.”
16.06.2023 13:59 SZM/PP/341/2/2023 Zapytanie ofertowe dla postępowania, którego przedmiotem jest: „Przeprowadzenie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. szkolenia „Unikanie zagrożenia bakteriologicznego” w ramach Projektu „Ergonomia – zdrowie i siła na co dzień!” etap II
16.05.2023 14:07 SZM/DZ/341/06/2023 Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. Z.o.o.
16.05.2023 09:59 SZM/DZ/340/06/2023 Świadczenie usług prania, dezynfekcji i dzierżawy wraz z transportem szpitalnej pościeli, bielizny, odzieży fasonowej oraz barierowej, nr SZM/DZ/340/06/2023
04.05.2023 14:40 SZM/DZ/340/07/2023 Świadczenie usług zapew. stan sanitarno-higieniczny w SM w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o. w szczegól. wykonyw. czynn. porządk. i pomocniczych...
21.02.2023 14:39 SZM/DZ/341/05/2023 „Usługa świadczenia serwisu oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. na rok 2023”
20.02.2023 17:05 SZM/DZ/341/03/2023 Wykonanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
22.12.2022 09:08 SZM/DZ/341/38/2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi w zakresie przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz innych niezbędnych do ratowania zdrowia i życia ludzkiego materiałów w trybie standardowym oraz w trybie „na ratunek”.
22.12.2022 07:55 SZM/DZ/341/34/2022 Usługa sterylizacji narzędzi medycznych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
28.11.2022 07:34 SZM/DT/341/06-2/MC/2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej dla zadania pt. ”Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z Centralną Sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego"
10.11.2022 14:24 SZM/DT/070/54/2022 Roczny przegląd techniczny budynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
03.11.2022 12:32 SZM/DZ/341/26/2022 "Usługa przeprowadzenia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, tj. kadry zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji".
31.10.2022 11:45 SZM/DZ/341/24/2022 Świadczenie usług odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych wytworzonych na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
31.10.2022 11:34 SZM/DT/341/06-1/MC/2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach
14.10.2022 11:28 SZM/DZ/341/25/2022 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu oraz diagnozy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwa) i rekomendacji dotyczących podniesienia tego poziomu.”

1 2 3 4 5 6 następna