Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2019 11:12 SWKO/SZM/DN/DK/416/12/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie otolaryngologii: poradnia, konsultacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
15.03.2019 13:46 SZM/DN/DZ/341/05/2019 Dzierżawa powierzchni na terenie szpitala miejskiego w Siemianowicach śląskich Sp. z o.o. pod automaty sprzedające
14.03.2019 14:15 SZM/DN/DT/221/27/2019 Konkurs ofert na obsługę serwisową wyposażenia firmy Getinge
12.03.2019 08:07 SWKO/SZM/DN/DK/416/11/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
12.03.2019 08:04 SWKO/SZM/DN/DK/416/10/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
06.03.2019 11:55 SZM/DN/BZ/416/07/2019 Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań TK
20.02.2019 13:38 SWKO/SZM/DN/DK/416/07/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów: 1.chirurgicznego ogólnego 2.chirurgii urazowo-ortopedycznej 3.chorób wewnętrznych 4.anestezjologii i intensywnej terapii 5.bloku operacyjnego 6.centralnej izby przyjęć dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.02.2019 13:34 SWKO/SZM/DN/DK/416/09/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
20.02.2019 13:31 SWKO/SZM/DN/DK/416/08/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
14.02.2019 12:45 SZM/DN/DZ/341/03/2019 DZIERŻAWA POMIESZCZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem ortopedycznym
13.02.2019 14:40 SZM/DN/BZ/416/06/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań toksykologicznych
13.02.2019 14:39 SZM/DN/BZ/416/05/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie wykonywania zabiegów pozaustrojowego podtrzymania funkcji wątroby
12.02.2019 14:57 SZM/DN/BZ/416/03/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych, cytologii ginekologicznej, biopsji cieńkoigłowej, śródoperacyjnych „INTRA”, immunohistochemicznych, oligobiopsji
12.02.2019 14:54 SZM/DN/BZ/416/04/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań pozytonowej tomografii emisyjnej PET / CET
12.02.2019 14:53 SZM/DN/BZ/416/02/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie badań SCYNTYGRAFII
12.02.2019 14:51 SZM/DN/BZ/416/01/2019 Ogłoszenie i warunki Konkursu ofert na wykonywanie usługi medycznej w zakresie hemodializy
22.01.2019 09:03 SWKO/SZM/DN/DK/416/06/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie kardiologii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
21.01.2019 08:29 SWKO/SZM/DN/DK/416/05/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów: 1. chirurgicznego ogólnego 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej 3. chorób wewnętrznych 4. anestezjologii i intensywnej terapii 5. bloku operacyjnego 6. centralnej izby przyjęć dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
14.01.2019 08:54 SWKO/SZM/DN/DK/416/4/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
04.01.2019 14:00 SWKO/SZM/DN/DK/416/3/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji z dziedziny: radioterapii onkologicznej oraz planowania i koordynowania procesu leczenia pacjentów w ramach działania wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego - dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 następna