Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2018 16:40 SWKO/SZM/DN/DK/416/38/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:41 SWKO/SZM/DN/DK/416/33/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć.
11.10.2018 15:39 SWKO/SZM/DN/DK/416/37/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:38 SWKO/SZM/DN/DK/416/36/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:36 SWKO/SZM/DN/DK/416/35/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
11.10.2018 15:33 SWKO/SZM/DN/DK/416/34/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chorób wewnętrznych w Centralnej Izie Przyjęć poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
28.09.2018 15:41 SZM/DN/DK/416/32/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów
10.09.2018 14:42 SZM/DN/DK/416/31/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie onkologii: poradnia, konsultacje dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
31.08.2018 14:52 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu pn. „Światło rehabilitacji drogą do celu”
31.08.2018 12:31 SZM/DN/IT/017/40/2018 Zakup licencji bazy danych Oracle Standard Edition 2 ASFU dla potrzeb funkcjonowania aplikacji InfoMedica.
20.08.2018 08:59 SZM/DN/DK/416/29/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji z dziedziny onkologii klinicznej oraz planowania i koordynowania procesu leczenia pacjentów w ramach działania wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego
16.08.2018 14:50 SZM/DN/DK/416/30/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich dla oddziałów
08.08.2018 15:20 SZM/DN/DK/416/28/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
08.08.2018 15:19 SZM/DN/DK/416/27/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.07.2018 14:16 SWKO/SZM/DN/DK/416/26/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich
06.07.2018 14:03 SZM/DN/BHP/2020/1/2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonanie projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z kosztorysem. Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
28.06.2018 15:08 SWKO_SZM_DN_DK_416_25_2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
27.06.2018 14:06 SZM/DN/BZ/417/07/2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konsultacje neurologiczne.
25.06.2018 13:42 SWKO_SZM_DN_DK_416_24_2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chorób wewnętrznych w Centralnej Izby Przyjęć poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
21.06.2018 09:30 SZM_DN_DK_416_23_2018_SWKO Konkurs ofert - ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 2 3 4 5 następna