Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2018 08:13 SWKO_SZM_DN_DK_416_1_2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
18.12.2017 15:15 SZM/DN/DK/416/27/2017 Konkurs ofert na świadczenia gwarantowanej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
18.12.2017 15:07 SZM/DN/DK/416/26/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej - w godzinach ordynacji w pełnym zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych i centralnej izby przyjęć dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. wraz z powierzeniem funkcji kierownika centralnej izby przyjęć.
13.12.2017 14:29 SZM/DN/DK/416/25/2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie centralnej izby przyjęć - w godzinach ordynacji w pełnym zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych, dla potrzeb szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich spółka z o.o. wraz z powierzeniem funkcji kierownika izby przyjęć.
13.12.2017 14:11 SZM/DN/DK/416/24/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
13.12.2017 13:53 SZM/DN/DK/416/23/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
13.12.2017 11:20 SZM/DN/DT/2011/01/01/2017 Pogotowie elektryczne
23.11.2017 09:56 SZM/DN/DT/2011/01/2017 Pogotowie elektryczne
23.11.2017 09:54 SZM/DN/DT/2017/01/2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
23.11.2017 07:13 SZM/DN/DK/416/22/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji w pełnym zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych, centralnej izby przyjęć dla potrzeb szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. wraz z powierzeniem funkcji kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego
13.11.2017 14:51 SZM/DN/DK/416/21/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii w godzinach w pełnym zakresie funkcjonowania oddziałów szpitalnych, centralnej izby przyjęć ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. wraz z powierzeniem funkcji ordynatora oddziału neonatologicznego.
13.11.2017 14:50 SZM/DN/DK/416/20/2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
30.10.2017 11:58 SZM_DN_DK_416_19_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach programu „Na WSPAK! Program profilaktyki nowotworowej w Siemianowicach Śląskich” dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
12.10.2017 14:34 SZM/DN/DZ/416/23/2017 Wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń pod laboaratorium
11.10.2017 09:24 SWKO_SZM_DN_DK_416_18_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.10.2017 13:52 SWKO_SZM_DN_DK_416_17_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
10.10.2017 13:51 SWKO_SZM_DN_DK_416_16_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
04.10.2017 08:42 Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
14.09.2017 14:07 SWKO_SZM_DN_DK_416_14_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.08.2017 14:04 SWKO SZM\DN\DK\416\13\2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa w godzinach ordynacji

poprzednia 1 2 3 4 5 następna