Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2017 13:52 SWKO_SZM_DN_DK_416_17_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
10.10.2017 13:51 SWKO_SZM_DN_DK_416_16_2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
04.10.2017 08:42 Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
14.09.2017 14:07 SWKO_SZM_DN_DK_416_14_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
17.08.2017 14:04 SWKO SZM\DN\DK\416\13\2017 Konkurs ofert na udzielani świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa w godzinach ordynacji
21.07.2017 13:32 SZM/DN/DT/221/64/2017 Konkurs ofert na sprzedaż samochodów służbowych
05.07.2017 12:54 SWKO_SZM_DN_DK_416_12_2017 Ogłoszenie SWKO_SZM_DN_DK_416_12_2017
29.05.2017 14:14 SZM_DN_DK_416_11_2017 Ogłoszenie SWKO_SZM_DN_DK_416_11_2017
12.05.2017 14:53 SZM/DN/IT/017/11/2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostęp do Internetu dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.05.2017 14:12 SWKO_SZM_DN_DK_416_10_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczenia anestezjologicznego w zakresie tzw. dyżur pod telefonem wraz z wykonaniem znieczulenia do porodu w oddziale ginekologiczno - położniczym dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
08.05.2017 12:32 SZM/DN/DK/416/9/2017 Ogłoszenie SWKO_SZM_DN_DK_416_9_2017
08.05.2017 12:30 SZM/DN/DK/416/8/2017 Ogłoszenie SWKO_SZM_DN_DK_416_8_2017
10.04.2017 07:27 SWKO_SZM_DN_DK_416_7_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
10.04.2017 07:25 SWKO_SZM_DN_DK_416_6_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa w godzinach ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
03.04.2017 14:47 SWKO_SZM_DN_DK_416_5_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
07.03.2017 13:52 SWKO_SZM_DN_DK_416_4_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczenia anestezjologicznego w zakresie tzw. dyżur pod telefonem wraz z wykonaniem znieczulenia do porodu w oddziale ginekologiczno - położniczym dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
17.02.2017 11:29 SWKO_SZM_DN_DK_416_3_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji: poradnia dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich Spółka z o.o.
30.01.2017 12:35 SZM/DN/DK/341/1/2017 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie przeszkolenia pracowników w zakresie świadectw kwalifikacyjnych typu E i D.
25.01.2017 13:30 SWKO_SZM_DN_DK_416_2_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych dla oddziałów
09.01.2017 10:43 SWKO_SZM_DN_DK_416_1_2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej poza godzinami ordynacji dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich Spółka z o.o.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna