Rejestr zmian w biuletynie

11.11.2016

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

09.11.2016

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu SPRZEDAŻ w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu DZIERŻAWA, NAJEM w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu KONKURSY OFERT w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu DIALOG TECHNICZNY w spisie podmiotów

09.07.2015

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu ORGANIZACJA SZPITALA Spisu podmiotów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna